Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 9

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
  Przedmowa
 1. Wykorzystanie negocjacji w zarządzaniu w świetle badań - Jadwiga Biesaga-Słomczewska [streszczenie]
 2. Potencjał naukowo-rozwojowy Polski na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej - Piotr Kalka [streszczenie]
 3. Stopy procentowe NBP a inflacja - Ewa Maciaszczyk [streszczenie]
 4. Doświadczenia wybranych państaw Europy Zachodniej i USA w oddziaływaniu samorządów terytorialnych na rozwój gospodarki leśnej - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 5. Globalizacja i rozwój społeczności lokalnych - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 6. Nadzór i kontrola w jednostkach samorządu terytorialnego - Jerzy Rutkowski [streszczenie]
 7. Graniczny dochód i przychód jako narzędzie wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej przy podatku dochodowym od osób fizycznych - Kazimierz Słomczewski [streszczenie]
 8. Gospodarka i polityka zagraniczna za rządów Johna Howarda w Australii w latach 1996-2007 - Mieczysław Sprengel [streszczenie]
 9. Zakład ubezpieczeń na życie jako instytucja zaufania publicznego - Stanisław Wieteska [streszczenie]
 10. Reforma kwot członkowskich i prawa do głosowania w MFW - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]

Pozycja zawiera 167 stron. Cena 18,90 zł. ISBN 1644-8499

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron