Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 8

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
  Przedmowa
 1. Kształtowanie się wspólnotowego systemu ochrony praw człowieka - Agata Bury, Wiesław Potakowski [streszczenie]
 2. Analiza efektów działalności firm transportu samochodowego - Anna Celczyńska [streszczenie]
 3. Wykonywanie przewozów materiałów niebezpiecznych transportem samochodowym w Polsce - Anna Celczyńska [streszczenie]
 4. Korzystanie z oprogramowania udostępnianego jako usługa (Software as a Service) - Peter Iltchev [streszczenie]
 5. Ubezpieczenie na życie z losową stopą procentową - Krzysztof Janas, Michał Krzeszowiec [streszczenie]
 6. Fundusze unijne dla sektora małych i średnich przesiębiorstw w latach członkostwa - Anna Kłos [streszczenie]
 7. Finanse samorządu gminnego - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 8. Podstawy funkcjonowania samorządu gminnego - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 9. Regulacje zagraniczne i krajowe w związku z wykorzystywaniem cen transferowych do ucieczek przed podatkami - Radosław Witczak [streszczenie]
 10. Warunki i skutki przystąpienia Polski do strefy euro - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]

Pozycja zawiera 143 strony. Cena 17,85 zł. ISBN 1644-8499