Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 6

redakcja naukowa: Agata Bury
Spis tematów:
 1. Przedmowa
 2. Podatkowe dochody budżetu państwa w Polsce - Violetta Florczak [streszczenie]
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych – mieszkańców powiatu kaliskiego w latach 2003-2004 - Katarzyna Grzelak [streszczenie]
 4. Dochody i wydatki powiatu na przykładzie powiatu kaliskiego - Maria Haładyn [streszczenie]
 5. Wpływ przychodów z wydziału komunikacji na budżet starostwa powiatowego na przykładzie powiatu pleszewskiego w latach 2003-2005 - Łukasz Biernat [streszczenie]
 6. Dochody i wydatki gmin z obszaru powiatu kaliskiego - Teresa Janik [streszczenie]
 7. Dochody i wydatki budżetu gminy Koźminek w latach 2001-2004 - Barbara Sztandera [streszczenie]
 8. Źródła dochodów jednostki samorządowej na przykładzie gminy Opatówek w latach 2001-2005 - Elżbieta Matusiak [streszczenie]
 9. Subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa jako główne dochody gminy Dobra w latach 2001-2005 - Aleksandra Janicka [streszczenie]
 10. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Lisków w latach 2001-2005 - Renata Matczak [streszczenie]
 11. Wydatki inwestycyjne w gminie Ceków-Kolonia w latach 2001-2005 - Mariola Grzeszkiewicz [streszczenie]
 12. Wydatki gminy Opatówek na pomoc społeczną w latach 2001-2005 - Jolanta Woźniak [streszczenie]
 13. Windykacja i egzekucja jako narzędzia odzyskiwania należności przeterminowanych - Mirosław Lindner [streszczenie]

Pozycja zawiera 204 strony. Cena 16,80 zł. ISBN 1644-8499