Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 5

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
 1. Przedmowa
 2. Zarządzanie w nauczaniu rozwiązywania zadań z fizyki - Leszek Bulski [streszczenie]
 3. Wpływy z targowisk jako główne źródło dochodów gminy na przykładzie Tuszyna - Agata Bury [streszczenie]
 4. Współpraca bankowo-ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczeń finansowych oferowanych MMSP - Iwona D. Czechowska [streszczenie]
 5. Strategia implementacji i użytkowania darmowej bazy danych Oracle XE w zintegrowanych systemach zarządzania wdrażanych
  w małych i średnich firmach
  - Piotr Ilczew [streszczenie]
 6. Funkcje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarczej - Anna Kłos [streszczenie]
 7. Bezrobocie naturalne – pojęcie i metody pomiaru - Leszek Kucharski [streszczenie]
 8. Partnerzy w kontraktach partnerstwa publiczno-prywatnego - Kamila Mataśka [streszczenie]
 9. Budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkaniowy w Polsce - Lechosław Nykiel [streszczenie]
 10. Finanse publiczne - geneza, rozwój, funkcje - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 11. Gwarancje podmiotowości jednostek samorządu terytorialnego - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 12. Działania na rzecz bezpieczeństwa systemów bankowych w aspekcie wybranych kryzysów bankowych - Joanna Trembińska [streszczenie]
 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodów zaufania publicznego - Stanisław Wieteska [streszczenie]
 14. Czynniki wpływające na wybór metod szacowania dochodu wobec podmiotów wykorzystujących ceny transferowe do ucieczek przed podatkiem dochodowym - Radosław Witczak [streszczenie]
 15. Znaczenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) dla rozwoju regionu - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]

Pozycja zawiera 215 stron. Cena 23,10 zł. ISBN 1644-8499