Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 4

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
 1. Przedmowa
 2. Deficyt budżetowy Wietnamu w latach 1991 - 2003 i źródła jego finansowania - Quy Cao [streszczenie]
 3. Ilościowy i jakościowy charakter współpracy bankowo - ubezpieczeniowej w Polsce w świetle badań ankietowych - Iwona Dorota Czechowska, Stanisław Wieteska [streszczenie]
 4. Kontrola skarbowa - Krzysztof Mirczak [streszczenie]
 5. Efektywność inwestycji w nieruchomości a wartość nieruchomości - Aleksandra Nykiel [streszczenie]
 6. Cechy i specyfika inwestowania na rynku nieruchomości - Lechosław Nykiel [streszczenie]
 7. Zarys poglądów wczesnych teoretyków organizacji na małe grupy społeczne i rozwiązania organizacyjne "VOLVO" jako ich urzeczywistnienie - Józef Pietrzak [streszczenie]
 8. Ubezpieczenia zdrowotne w świetle ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia - Eleonora Ratowska [streszczenie]
 9. O tzw. teorii "ekonomiki mieszanej" jako teorii "kapitalizmu ludowego", czy kapitalizmu "menedżerskiego" - zarys rozwoju - Gedymin Spychalski [streszczenie]
 10. Identyfikacja ryzyka masowych imprez kulturalnych i sportowych a problemy ich ubezpieczenia - Stanisław Wieteska [streszczenie]
 11. Europejski Bank Inwestycyjny jako agencja wyspecjalizowana Wspólnot Europejskich - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]
 12. Wykorzystanie analizy spektralnej do identyfikacji cykliczności wybranych zjawisk ekonomicznych - Zuzanna Wośko [streszczenie]

Pozycja zawiera 188 stron. Cena 15,75 zł. ISBN 1644-8499