Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 2

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
 1. Przedmowa
 2. Jakościowe aspekty konkurencji bankowej - Dorota Iwona Czechowska [streszczenie]
 3. Kredyty i pożyczki na zakup papierów wartościowych - Agnieszka Czajkowska-Hamdi [streszczenie]
 4. Wskaźniki koncentracji w analizie specjalizacji wewnątrz branżowej - Wojciech Urbaniak [streszczenie]
 5. Liberalizm obrotów dewizowych w Polsce - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]
 6. Regionalna integracja gospodarcza a lokalizacja produkcji i inwestycji - Małgorzata Czernielewska-Rutkowska
 7. Determinaty zmienności krajowego kapitału pożyczkowego - Władysław Miło, Zuzanna Kocera [streszczenie]
 8. Transakcje na rynku kapitałowym - Jerzy Nacewski [streszczenie]
 9. Rozwój sytuacji na rynku pracy w Polsce w latach 1990-2000 - Leszek Kucharski [streszczenie]
 10. Dług publiczny i deficyt budżetowy w okresie transformacji polskiej gospodarki - Jerzy Rutkowski [streszczenie]
 11. Prawne aspekty rezerw techniczno-ubezpieczeniowych - Stanisław Wieteska [streszczenie]
 12. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w reformie emerytalnej - Małgorzata Olszewska [streszczenie]

Pozycja zawiera 199 stron. Cena 21,00 zł. ISBN 83-912566-5-0