Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 12

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
  Przedmowa
 1. Modelowe ujęcia procesu negocjacji i ich praktyczna przydatność - E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska [streszczenie]
 2. Geneza samorządu terytorialnego i administracji publicznej - Justyna Chodakowska [streszczenie]
 3. Zmiany wielkości dochodu w polskich gospodarstwach domowych w latach 1993-2008 - Anita Fajczak-Kowalska [streszczenie]
 4. Krótkoterminowe formy finansowania działalności przedsiębiorstw - Ewa Maciaszczyk [streszczenie]
 5. Powiązania między polityką fiskalną i monetarną - Ewa Maciaszczyk [streszczenie]
 6. Planowanie i budżetowanie narzędziami kreowania rozwojem przedsiębiorstwa - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 7. Osadnictwo i charakterystyka populacji w Queensland z uwzględnieniem jej ekonomicznych aspektów - Mieczysław Sprengel [streszczenie]
 8. Kryzys na rynku kredytów hipotecznych subprime w Stanach Zjednoczonych - Wojciech Urbaniak [streszczenie]
 9. Pożary jako element ryzyka w ubezpieczeniach upraw rolnych w Polsce w latach 2000 – 2007 - Stanisław Wieteska [streszczenie]
 10. Znaczenie analizy finansowej dla współczesnego przedsiębiorstwa - Izabela Witczak [streszczenie]
 11. Architektura Europejskiego Systemu Banków Centralnych - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]
 12. Zasady funkcjonowania Special Drawing Rights (SDR) - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]

Pozycja zawiera 179 stron. Cena 18,90 zł. ISBN 1644-8499

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron