Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 11

redakcja naukowa: Wiesława Włodarczyk-Guzek
Spis tematów:
  Przedmowa
 1. Etyka – jej nauczanie i wprowadzanie w życie w XXI wieku - Ewa Bittner [streszczenie]
 2. Subregiony – ich miejsce i rola w polityce rozwoju regionalnego - Wiesław Bednarek, Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 3. Zróżnicowanie wynagrodzeń brutto w przemyśle w województwach w latach 1999-2007 - Anita Fajczak-Kowalska [streszczenie]
 4. Strefa euro – trzeci etap procesu integracji europejskiej - Ewa Maciaszczyk [streszczenie]
 5. Modelowanie matematyczne a ekonomia matematyczna - Leon Mikołajczyk [streszczenie]
 6. Zasady dwuinstancyjności – istota i znaczenie dla podatnika - Ireneusz Nowak [streszczenie]
 7. Rozwój regionalny w Unii Europejskiej - Tomasz Piaseczny [streszczenie]
 8. Wspomaganie nowych inicjatyw przedsiębiorczych - Stanisław Skowroński [streszczenie]
 9. Progi rentowności dla produkcji niejednorodnej - Wojciech Urbaniak [streszczenie]
 10. Inicjatywa HIPC – wspólne podejście Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego (BŚ) do redukcji zadłużenia krajów najuboższych - Wiesława Włodarczyk-Guzek [streszczenie]

Pozycja zawiera 114 stron. Cena 18,90 zł. ISBN 1644-8499

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron