Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 10

redakcja naukowa: Agata Bury
Spis tematów:
  Przedmowa
 1. Opodatkowanie działalności gospodarczej (Korzyści płynące z wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej na wybranym przykładzie) - Małgorzata Bugajna [streszczenie]
 2. Polityka rynku pracy na przykładzie powiatu kaliskiego - Karina Burtkiewicz [streszczenie]
 3. Przyczyny i skutki łączenia się banków spółdzielczych na podstawie Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej - Agnieszka Cegła [streszczenie]
 4. Wpływ reklamy na wybór konsumenta - Agnieszka Cichecka [streszczenie]
 5. Dochody budżetu państwa z podatków dochodowych - Anna Ciechanowska [streszczenie]
 6. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego i ich kształtowanie się w latach 2001-2005 na przykładzie miasta Kalisz - Katarzyna Dąbrowska [streszczenie]
 7. Analiza ekonomiczno-finansowa na przykładzie nadleśnictwa Kalisz za lata 2002-2006 - Elżbieta Dominiak [streszczenie]
 8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy Fructon - Katarzyna Dulas [streszczenie]
 9. Franchising jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw - Bartłomiej Dymarczyk [streszczenie]
 10. Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie „Ubój i sprzedaż drobiu” K. Banasiewicz w latach 2004-2006 - Emilia Gaweł [streszczenie]
 11. Wpływ reklamy na zachowania rynkowe osób w wieku emerytalnym (na podstawie własnych badań ankietowych) - Katarzyna Kowalczyk [streszczenie]
 12. Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego funkcjonowanie – analiza makroekonomiczna - Dorota Nowosielska [streszczenie]
 13. Kredyty preferencyjne dla rolnictwa w działalności Banku Spółdzielczego w Stawiszynie - Ewa Plucińska [streszczenie]
 14. Promocja gminy na przykładzie gminy Lisków - Małgorzata Iwona Wesołowska [streszczenie]
 15. Reklama jako narzędzie kształtowania zachowań nabywców osprzętu grzewczego i sanitarnego - Błażej Wieruszewski [streszczenie]

Pozycja zawiera 177 stron. Cena 18,90 zł. ISBN 1644-8499

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron