Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Zeszyt naukowy WSFiI nr 1

redakcja naukowa: Stanisław Wieteska
Spis tematów:
 1. Przedmowa - Stanisław Wieteska
 2. Problemy sprzedaży ubezpieczeń na życie - Aneta Góra [streszczenie]
 3. Zabezpieczenia przyszłości dziecka - Renata Gos [streszczenie]
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy - Aneta Bełdzińska [streszczenie]
 5. Odpowiedzialność cywilna personelu medycznego - Joanna Lewandowska [streszczenie]
 6. Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce - Marta Grondalska [streszczenie]
 7. Underwriting w ubezpieczeniach życiowych - Katarzyna Sobczak [streszczenie]
 8. Francuska Komisja Kontroli Ubezpieczeń - Agnieszka Jakubowicz [streszczenie]
 9. Sprzedaż polis przez Internet. Uwarunkowania i możliwości - Błażej Bednarski [streszczenie]
 10. Bariery i możliwości zawierania umów ubezpieczenia przez Internet - Anita Szwarc [streszczenie]
 11. Możliwość zadłużania się i ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego - Beata Guziejewska [streszczenie]
 12. Dlaczego wciąż potrzebne są obowiązkowe systemy emerytalne - Beata Putelbergier [streszczenie]
 13. Produkt ubezpieczeniowy - Ewa Maciaszczyk [streszczenie]
 14. Nieostrość granic pomiędzy odpowiedzialnością deliktową a kontraktową z perspektywy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (tzw. ogólnej) - Ewa Gryglewska [streszczenie]
 15. Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Agata Korczyk [streszczenie]
 16. Selektywne tablice umieralności - budowa i wykorzystanie - Milena Pietruszek [streszczenie]
 17. Ubezpieczenie kredytu konsumpcyjnego - Jakub Machnik [streszczenie]
 18. Ubezpieczenia ekonomiczne - pojęcia, zakres, dylematy - Aleksandra Majka [streszczenie]

Pozycja zawiera 244 strony. Cena 16,80 zł. ISBN 83-912566-5-0