Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Matematyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych

Andrzej Fabijańczyk. Łódź 1999.

 

 

Podręcznik jest realizacją przedmiotu Matematyka wykładanego na studiach licencjackich na kierunkach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość.

Część teoretyczna obejmuje wybrane zagadnienia algebry elementarnej, logiki i teorii zbiorów, analizy matematycznej funkcji jednej i wielu zmiennych, algebry liniowej. Całość jest obszernie ilustrowana przykładami z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych.

 

 

Spis treści:

 1. Rozdział I. Wiadomości wstępne
  1. Podstawowe zbiory liczbowe
  2. Wybrane zagadnienia algebry elementarnej
  3. Elementy logiki matematycznej
  4. Zbiory
  5. Funkcje
  6. Ciągi
 2. Rozdział II. Elementy analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej
  1. Granica ciągu
  2. Granica funkcji
  3. Asymptoty
  4. Ciągłość
  5. Pojęcie pochodnej
  6. Ekstrema i monotoniczność
  7. Pochodne wyższych rzędów
  8. Badanie przebiegu zmienności funkcji
  9. Całka nieoznaczona
  10. Całkowanie funkcji wymiernych
  11. Całka oznaczona
  12. Całki niewłaściwe
 3. Rozdział III. Wybrane zagadnienia algebry liniowej
  1. Przestrzenie liniowe
  2. Działania na macierzach
  3. Wyznaczniki
  4. Macierze odwrotne
  5. Dalsze własności macierzy kwadratowych
  6. Układy równań liniowych
  7. Przepływy międzygałęziowe
  8. Układy nierówności liniowych
 4. Rozdział IV. Elementy rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych
  1. Zbiory i ciągi w przestrzeni Rn
  2. Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych
  3. Pochodne cząstkowe
  4. Ekstrema bezwarunkowe
  5. Metoda najmniejszych kwadratów
  6. Funkcje uwikłane
  7. Ekstrema warunkowe
  8. Zagadnienie programowania liniowego
  Skorowidz
  Literatura


   Książka zawiera 360 stron. Cena 28,35 zł. ISBN 83-912566-0-X

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron