Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Leasing. Istota, uwarunkowania, funkcjonowanie

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska. Łódź 2003.

Praca została poświęcona rozwojowi leasingu na świecie i w Polsce.
Przedstawione zostały definicje leasingu stosowane w wybranych krajach oraz występujące w regulacjach międzynarodowych (np. opracowane przez UNIDROIT czy LEASEUROPE), a także określenia leasingu obowiązujące w Polsce (definicje: cywilnoprawna, dla potrzeb podatkowych i bilansowych).

Ponadto przedstawione są różnice pomiędzy cywilnoprawną umową leasingu a innymi typami umów.
Na przykładach został pokazany mechanizm księgowania umów leasingowych wynikających z ustaw o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości.

Zaprezentowana została procedura zawierania umowy leasingowej (od określenia stron zaczynając, poprzez określenie przedmiotu umowy, charakterystykę oferty leasingu, określenie warunków umowy i sposobach jej zakończenia, na zabezpieczeniach osobowych i rzeczowych kończąc).

Specyficzne zastosowanie znalazł leasing w polskiej prywatyzacji i to zagadnienie jest rozwinięte w ostatnim rozdziale (przedstawione są warunki leasingowania mienia Skarbu Państwa przez spółki pracownicze, omówiony jest mechanizm przekazywania mienia przedsiębiorstwa w ręce spółek pracowniczych - od przyjęcia oferty zawarcia umowy o oddanie od odpłatnego korzystania mienia Skarbu Państwa przez organ założycielski, do spisania umowy i przekazania mienia).

Obok zasad ustalania należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa (popartych przykładowymi kalkulacjami dla różnych wariantów realizacji umów leasingowych), przedstawione są możliwości wcześniejszego zakończenia umowy.


Książka zawiera 265 stron. Cena 26,25 zł. ISBN 83-912566-6-9

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron