Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Graficzny system operacyjny Windows 98/XP - kurs obsługi

Henryk Tyszka, wydawnictwo RES POLONA, Łódź 2002

Podręcznik jest przeznaczony dla każdego, kto chce zdobyć lub udoskonalić umiejętność pracy w systemie Windows: zarówno dla dziecka, jak i rodzica, ucznia i nauczyciela, studenta i osoby na przykład zmieniającej zawód.

Podręcznik ten umożliwia użytkownikowi komputera zapoznanie się z możliwościami systemu operacyjnego Windows oraz nauczenie się jego podstawowej obsługi.

Chociaż zadaniem tej książki jest przygotowanie użytkownika do pracy w systemie operacyjnym Windows 98, to można ją także wykorzystać do nauki systemów Windows 95, Windows ME oraz Windows 2000, gdyż zasada działania tych systemów jest taka sama.

Z myślą o użytkownikach systemu Windows XP wprowadzono rozdziały umożliwiające naukę jego obsługi. Zamieszczono je tylko w tych przypadkach, gdy różnica w sposobie wykonania działania w porównaniu z wcześniejszymi wersjami Windows jest znaczna.

W książce umieszczono liczne, szczegółowo opisane przykłady wykonania działań na graficznym systemie Windows.

Ponadto do podręcznika wprowadzono, tworzący osobny rozdział, słownik podstawowych terminów informatycznych.


Książka zawiera 304 strony. Cena 19,80 zł. ISBN 83-7071-377-7