Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Dziennik Łódzki w latach 1884 – 1892. Studium nad powstaniem polskiej opinii publicznej w wielonarodowym mieście fabrycznym

Zygmunt Gostkowski. Łódź 2008.

Książka ta stanowi rezultat badań prowadzonych w łódzkim Zakładzie Historii Czasopiśmiennictwa Polsce. Chodziło o kompleksowe badanie życia kulturalnego i umysłowego polskiej prowincji w epoce popowstaniowej (tj. po stłumieniu Powstania Styczniowego w roku 1864). Wychodzono z założenia, że dzieje tej prowincji – często zapomniane i lekceważone w tradycyjnej historii literatury i ruchu umysłowego Polsce – stanowią klucz do zrozumienia jedności i ciągłości narodowej kultury w okresie rozbicia na trzy zabory.

Prasa miast prowincjonalnych tego okresu wydawała się dotąd niewykorzystanym a łatwo dostępnym źródłem do tak pomyślanych dziejów kulturalnych polskiej prowincji. W prasie tej można bowiem znaleźć odzwierciedlenie owych na pozór drobnych, małoznaczących inicjatyw kulturalnych, które rozproszone w miastach i miasteczkach kraju – stanowiły jeden potężny proces społeczny.

Jedną z takich zapomnianych inicjatyw kulturalnych było właśnie założenie w roku 1884 „Dziennika Łódzkiego” przez grupę polskich inteligentów w największym ośrodku przemysłowym Królestwa. Niniejsza książka stanowi monografię tego przedsięwzięcia – o czym mówi jej podtytuł: „Studium nad powstawaniem polskiej opinii publicznej w wielonarodowym mieście fabrycznym”.

 


Książka zawiera 232 strony. Cena 22,05 zł. ISBN 978-83-920189-5-7

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron