Strona poprzednia Strona główna Poczta do ... Wyświetlenie struktury stron Szukaj  
wpisz szukane słowo lub frazę
Szukaj
UCZELNIA WYDZIAŁY OFERTA KSZTAŁCENIA REKRUTACJA DLA STUDENTÓW

Wydawnictwa Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi

Dochody własne i ich znaczenie dla dochodów i wydatków budżetów samorządowych

Agata Bury. Łódź 2005.

Podręcznik podejmuje problem samodzielności samorządu terytorialnego i omawia pojęcia z nim związane, takie jak samowystarczalność, samodzielność finansowa i dochody własne. Szczególne miejsce zajmuje problem władztwa podatkowego w gminach.

Ponadto przedstawiono prawne podstawy tworzenia samorządu terytorialnego w 1990 r. oraz zadania, jakie zostały przed nim postawione.

Podręcznik zawiera klasyfikację wydatków budżetowych oraz analizę wydatków poszczególnych grup jednostek samorządu terytorialnego: gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

Zawarto także analizę poziomu, struktury i dynamiki dochodów gmin w pierwszym okresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, w podziale na źródła dochodów własnych i wyrównawczych. Została również przeprowadzona analiza dochodów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i województw po wprowadzeniu II etapu reformy samorządowej.

 


Książka zawiera 224 strony. Cena 24,15 zł. ISBN 83-920189-1-5

KONFERENCJE WYDAWNICTWA BIBLIOTEKA
Wykonawca: Henryk Tyszka Do góry Strona poprzednia Strona główna Poczta Wyświetlenie struktury stron