Oferta kształcenia

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki kształci na następujących kierunkach:

EKONOMIA (Kalisz):

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii z nastawieniem na jej praktyczne wykorzystanie. Absolwenci kierunku:
uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu teorii ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii, organizacji i zarządzania, marketingu, analizy finansowej przedsiębiorstw, problemów integracji europejskiej, prawa gospodarczego i cywilnego,
nabywają umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania trafnych decyzji gospodarczych, także z uwzględnieniem psychologicznych aspektów zachowań ludzkich.

Ekonomia
Trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) prowadzone w Wydziale Ekonomii w Kaliszu.

Absolwenci uzyskują tytuł licencjata na specjalnościach:

Rachunkowość,
Gospodarka i administracja samorządowa,
Bankowość i finanse przedsiębiorstw.

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze nauki.

Nauka trwa 6 semestrów (3 lata) w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym).
Językami obcymi są: język angielski i język niemiecki.

Program studiów realizowany jest dwustopniowo:

I etap studiów - nauczanie przedmiotów z zakresu wiedzy podstawowej i ogólnej (3 semestry),
II etap studiów - nauka przedmiotów specjalnościowych zgodnie z dokonanym wyborem specjalności, zakończona obroną pracy dyplomowej.

Przedmioty: podstawowe, kierunkowe, ogólne i uzupełniające

MODUŁ OGÓLNY i PODSTAWOWY:
Technologie informac.
Jęz. obcy (angielski)
Ochrona własn. intelektual.
Socjologia
Zarządzanie
Prawo
Rachunkowość
Polityka społeczna
Finanse publi. i rynki fin.
Marketing
Etyka w biznesie

MODUŁ KIERUNKOWY
Mikroekonomia
Podstawy makroekonomii
Historia gospodarcza
Międzynarodowe stos. gosp.
Gospodarka regionalna
Polityka gospodarcza
Ekonomia integracji europ.

MODUŁ METOD ILOŚCIOWYCH
Matematyka
Statystyka opisowa
Ekonometria
Analiza ekonomiczna
Wstęp do ekonomii mat.
Metody oceny proj. gosp.

SPECJALNOŚCI:

- AGROBIZNES I FUNDUSZE EUROPEJSKIE - NOWOŚĆ
- RACHUNKOWOŚĆ
- GOSPODARKA I ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
- BANKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

AGROBIZNES I FUNDUSZE EUROPEJSKI - * NOWOŚĆ *
Ekonomika agrobiznesu
Rachunkowość rolna wg stand. UE
Ekonomika i org. gospodarstw rolnych
Ekonomika i org. przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego
Funkcjonowanie jednolit. rynku UE
Ekonomika i org. handlu rolnego i spoż.
Wspólna Polityka Rolna UE
Marketing produktów rolnych i spoż.
Prawo rolne i żywnościowe
Zasady korzystania z fund. Rolnych i strukturalnych UE
Program rozwoju terenów wiejskich
Programy pomocowe w praktyce

RACHUNKOWOŚĆ
Prawo spółek handlowych
Rachunek kosztów
Rachunkowość zarządcza
Rachunkowość międzynarodowa
Auditing sprawozdań finansowych
Analiza sprawozdań finansowych
Rachunkowość podatkowa
Strategie finansowe przedsiębiorstwa
Rachunkowość finansowa
Aspekty finansowe restrukturyzacji
Opodatkowanie przedsiębiorstwa

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Polityka budżetowa
Zamówienia publiczne
Ordynacja podatkowa
Kontrola skarbowa i prawo karno-skarbowe
Rachunkowość podatkowa
Rachunkowość budżetowa
Opodatkowanie obrotu
Podatki dochodowe i majątkowe
Strategie podatkowe
Psychologia ekonomiczna i podatkowa
Planowanie budżetowe

BANKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW
Prawo bankowe
Opodatkowanie przedsiębiorstwa
Analiza sprawozdań finansowych
Prawo spółek handlowych
Bank a przedsiębiorstwo
Strategie finansowe przedsiębiorstwa
Rachunkowość podatkowa
Ocena zdolności kredytowej
Polityka pieniężna
Bierne i czynne operacje bankowe
Rozliczeniowe operacje bankowe
Biznesplan i jego metodologia

EKONOMIA (e-learning):

Studia niestacjonarne (zaoczne) w trybie blended learning. Studia wykorzystują metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning), stanowią połączenie kształcenia na platformie edukacyjnej ze spotkaniami na uczelni.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się tytułem licencjata. Program studiów przewiduje zajęcia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych.

Wybór specjalności przez studentów następuje na II roku nauki od IV semestru. Oferujemy specjalność Rachunkowość podmiotów gospodarczych.

Studia I stopnia na kierunku Ekonomia pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teoretycznych podstaw mikro- i makroekonomii oraz z innych dziedzin, niezbędnych w pracy zawodowej (zarządzanie, prawo, rachunkowość, informatyka). Ważne jest także zdobywanie wiedzy pozwalającej zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki.

Językiem obcym jest język angielski.

Zapraszamy do rejestracji w serwisie http://rekrutacja.wirtualnaekonomia.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE:
- Instrumenty finansowe
- Rachunkowość
- Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego
- Audyt finansowy
- Psychologia i negocjacje w biznesie – studia podyplomowe on-line
(realizowane we współpracy z Centrum Rozwoju i Edukacji http://crie.pl/)

Studia podyplomowe w trybie blended learning. Studia wykorzystują metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning), stanowią połączenie kształcenia na platformie edukacyjnej ze spotkaniami na uczelni.

Studia trwają dwa semestry.

Celem studiów jest zaprezentowanie wiedzy psychologicznej ułatwiającej współpracę z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem procesu negocjowania oraz umiejętności przydatnych w prowadzeniu negocjacji — interpersonalnych i konceptualnych. Program studiów umożliwia nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie biznesu, a połączenie teorii z praktyką pozwoli wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy zawodowej.

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia. W szczególności zaś do menedżerów aktywnie działających w biznesie, których praca wiąże się z kontaktami z ludźmi zarówno w kontekście kierowania, jak i współpracy z nimi bez podległości służbowych.

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.