Aktualności i informacje

  • Co studiować?

    Kierunki studiów, które mogą pomóc w znalezieniu dobrze płatnej pracy, powinny mieć charakter wielofunkcyjny.  Studenci powinni zdobywać wiedzę z różnych obszarów, a nie jedynie z dziedziny kierunkowej. Programy kształcenia, oprócz zajęć obowiązkowych, powinny uwzględniać spotkania ze specjalistami z konkretnych branż (np. z ekonomistami), oferować warsztaty oraz dodatkowe kursy i szkolenia, a także atrakcyjne praktyki. Studenci powinnni rozwijać swoją wiedzę, jednocześnie w sposób praktyczny przygotowywać się do nauki zawodu.

  • Zawody przyszłości

    Zgodnie ze wskazaniami ekspertów rynek pracy w ciągu najbliższych lat będzie się istotnie zmieniał. Przeobrażenia w strukturze społeczno-demograficznej społeczeństwa będą skutkowały zwiększeniem zapotrzebowania m.in. na takie zawody, jak: trenerzy rozwoju osobistego, psychologowie i psychoterapeuci, osoby zajmujące się organizacją czasu wolnego, opiekunowie osób starszych, pielęgniarki.

 
Platforma OLZA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.